Teknik


Teknikken bag

En solcelle er en halvleder(diode), som omsætter lysstråling direkte til elektricitet ved hjælp af den fotoelektriske effekt. Solceller producerer el helt uden bevægelige dele, og der er derfor tale om en meget robust og driftsikker teknologi. Kort fortalt virker solceller ved, at sollysets fotoner rammer elektronerne i solcellen, hvorved de får tilført energi og bryder løs fra deres normale position. Det gør dem i stand til at gennemtrænge den såkaldte p-n overgang i dioden, fortrinsvis i den ene retning. Der vil derfor blive forskel i elektronkoncentrationen på for- og bagside. Ved at samle elektronerne op i et gitter på forsiden kan de ledes gennem en ledning og tilbage til bagsiden og atter tilføres energi fra sollyset.  

Placering og udnyttelse

Få mest ud af dit solcelleanlæg

Det optimalt placerede solcelleanlæg har en orientering mod syd og er i Danmark monteret med en hældning på 40° fra vandret. Afvigelser fra ovennævnte idealsituation vil betyde, at anlæggets effekt reduceres i et eller andet omfang. En reduktion kan dog holdes under 10 % i intervallet +/- 40° fra syd og 15-55° i forhold til vandret. Figuren herunder illustrerer hvor mange procent der mistes ved at placere solcelleanlægget væk fra den optimale situation, både i hældning og i orientering. Et Eksempel: Et lodret anlæg vender mod sydvest, har en hældning på 90° og afvigelse fra syd på 45°. Ved aflæsning i figuren herunder fås en procentaflæsning på 70-75 (lilla felt), hvilket betyder at solcelleanlægget har en nedsat ydelse med 25-30 procentpoint.

Anlæggets ydelse (Performance Grid)

 

Ydelsesområder i Europa

 

Ydelsesområder i Danmark