PSteknik ApS

Info

Priser

Ved EL-arbejde på husinstallationer er timesatsen kr. 400,00 ex. moms pr/ time,

samt et energi/miljøgebyr kr. 44,00 og ved kørsel over 10 km. beregnes et kørselstillæg efter Statens sats.

 

Ved Termografering af huse er timesatsen kr. 520,00 ex. moms pr/påbegyndt time,

hertil kommer et kørselstillæg efter Statens sats.

 

Reklame og Priser

Meddelelser

Til sælger HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Omregning fra glødepæres watt til lumen

Boligjobordning

Det er omfattet af Boligjobordningen:

Services i hjemmet: Rengøring, herunder vask og aftørring af flader i boligen.
Rengøring af toilet og bad samt opvask som led i anden rengøring. Støvsugning,
gulwask og boning af gulve. Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner mv.
Bade indendørs og udendørs vinduespudsning. Bømepasning, babysitning og
transport (af børn) til og fra daginstitution, skole, fritidsklub eller fritidsaktiviteter.
Almindeligt havearbejde som græsslåning, hækklipning, lugning af ukrudt, besksæring
af buske og træer samt snerydning.

Handværk udenders: Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag –
herunder tagrender og afløb. Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og
terrassedøre med glas. Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre mv.
Reparation, maling og isolering af ydervægge. Forbedringer af boligens
tilgængelighed for handicappede. Fomyelse eller etablering af dræn. Radonsikring og
installation af solfangere samt solceller.

Handværk indendørs: Reparation eller fomyelse af køkken og bad samt
gulvarbejder. Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer. Installation eller
forbedring af ventilation. Installation eller udskiftning af afløbs- og
vandinstallationer. Reparation eller fomyelse af elinstallationer. Reparation eller
udskiftning af olie- og gasfyrskedler og varmeanlæg, installation eller udskiftning af
varmestyringsanlæg. Udskiftning eller reparation af fjemvarme units. Installation af
varmepumper, herunder jordvarmepumper. Maler- og tapetsere-arbejde